บรรจุภัณฑ์ตราเพนกวิน

มั่นใจในความคุ้มค่า คุณภาพ ความสะอาดและความปลอดภัยกับสินค้าบรรจุภัณฑ์ตราเพนกวิน แบบฝาล็อค ออกแบบด้วยความใส่ใจในความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน โดยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในทุกๆโอกาส สินค้าตราเพนกวิน มีทั้ง กล่องใส่อาหาร กล่องใส่ผลไม้และกล่องใส่เบเกอรี่  โดยเราจะพัฒนาสินค้าใหม่ๆเพื่อนำเสนอสิ่งดีๆให้กับลูกค้าและผู้ใช้งานอย่างสร้างสรรค์

บรรจุภัณฑ์ตราเพนกวินทั้งหมดยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถรีไซเคิล นำกลับไปใช้ในสินค้าพลาสติกอื่นๆได้อีกด้วย ติดต่อฝ่ายขายสินค้าตราเพนกวิน 098-235-4965, 089-124-9668

 

   

     

กล่อง PG-00S ฝาล็อค

ขนาด 8.8*8.5*4.0 cm

 

กล่อง PG-00 ฝาล็อค

ขนาด 9.4*9.3*3.8 cm

 

กล่อง PG-01 ฝาล็อค

ขนาด 12.3*9.5*3.3 cm

 
           

กล่อง PG-02 ฝาล็อค

ขนาด 12.4*9.4*6.2 cm

 

กล่อง PG-02S ฝาล็อค

ขนาด 11.8*8.7*5.7 cm

 

กล่อง PG-03 ฝาล็อค

ขนาด 13.3*9.7*6.0 cm

 
           

กล่อง PG-04 ฝาล็อค

ขนาด 16.5*10.0*4.2 cm

 

กล่อง PG-05 ฝาล็อค

ขนาด 17.6*12.2*4.0 cm

 

กล่อง PG-16 ฝาล็อค

ขนาด 19.0*11.2*6.5 cm

 
           

กล่อง PG-17 ฝาล็อค

ขนาด 15.2*9.8*4.5 cm

 

กล่อง PG-40 ฝาล็อค

ขนาด 14.5*11.0*6.5 cm

 

กล่อง PG-B3 ฝาล็อค

ขนาด 17.7*13.5*6.0 cm

 
           

 กล่อง PG-104 OPS ฝาล็อค

ขนาด 18.5*13.5*6.0 cm

 

กล่อง PG-104U OPS

ขนาด 18.5*13.5*5.8 cm

 

กล่อง PG-601 ฝาล็อค

ขนาด 19.0*14.0*6.5 cm

 
           

กล่อง PG-602 ฝาล็อค

ขนาด 19.0*14.0*6.5 cm

 

กล่อง PG-กล่องใส่ผลไม้ ฝาล็อค

ขนาด 18.6*13.8*7.2 cm

 

กล่อง PG-20 ฝาล็อค

ขนาด 13.6*11.4*5.5 cm

 

 

         

กล่อง PG-แซนวิช ฝาล็อค

ขนาด 7.0*15.5*7.8 cm

 

กล่อง PG-แซนวิช

ขนาด 7.0*15.5*7.8 cm

     
         

กล่อง PG-R1 ฝาล็อค

ขนาด 19.0*4.6 cm

 

กล่อง PG-R3 ฝาล็อค

ขนาด 12.5*7.5 cm

 

 กล่อง PG-R4S ฝาล็อค

ขนาด 16.0*7.0 cm

 
           

 กล่อง PG-R4 ฝาล็อค

ขนาด 18.0*8.0 cm

 

กล่อง PG-R5 ฝาล็อค

ขนาด 20.5*8.7 cm 
     
        Page 1 2