แจ้งเปลี่ยนที่อยู่และเบอร์ติดต่อบริษัท กังวาลพาณิช บรรจุภัณฑ์ จำกัด

เรียนลูกค้าทุกท่าน

บริษัท กังวาลพาณิช บรรจุภัณฑ์ จำกัด ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สานักงานใหญ่ของบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่  พฤศจิกายน 2557ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ที่อยู่เดิม

153/28,30 ม.ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม 73120

ที่อยู่ใหม่

42/4 .2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร74000

โทรศัพท์ : 034-494-645 โทรสาร : 034-494-546

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105555077989

อีเมล์: sales@kangwalpanich.com

Website: www.kangwalpanich.com

 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ใคร่ขอถือโอกาสขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทฯด้วยดีตลอดมา ทางบริษัทฯ ขอยืนยันการให้บริการที่มีคุณภาพต่อท่านเสมอไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ค้นหาบทความ