บลิสเตอร์แพค / Blister Packaging

 

ด้วยการบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ Blister Pack สามารถปกป้อง

สินค้าชำรุด เพิ่มมูลค่าสินค้า ความสะอาดและความสวยงามให้กับ

สินค้าของคุณ โดยใช้ความร้อนและแรงดันเพื่อให้แผ่นพลาสติกติด

เข้ากับกระดาษแข็งตามรูปร่างของสินค้า

 

With Blister Packaging, you can ensure that your products will be protected from any damage or scratch. Since sealed over a printed paperboard card in varieties of shapes and styles with heat and pressure, your products will look more valuable & spick and span.

 

Supported products for food, electronics & electricity, cosmetics, hardware, IT & computers, consumer products, stationeries, automotive accessories, toys, auto part, premium & gift etc.

 

         

 

 

ค้นหาบทความ